Molimo vas da putovanje uplatite na račun agencije

Otvoren kod :
Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
IBAN: HR3424020061100769287

ILI

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR8123400091110932205

PRIMATELJ :
AZM Politrip Travel j.d.o.o.
Slavenskoga ulica 10, Zagreb
OPIS PLAĆANJA : destinacija, datum putovanja, prezime, ime
MODEL: 00, POZIV NA BROJ : vaš datum rođenja

ako plaćate po ponudi koju ste dobili na e-mail -
OPIS PLAĆANJA : destinacija, datum, prezime, ime
MODEL: 00, POZIV NA BROJ: broj ponude

prije uplate pročitajte Ugovor i Opće uvjete : http://azm-politrip-travel.hr/ugovor-o-putovanju-i-opci-uvjeti/

Agencija vam nudi putno osiguranje : javite nam se ako trebate putno osiguranje
U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu agencija je sklopila :
Osiguranje jamčevina za turistički paket aranžman : Euroherc osiguranje d.d., Zagreb – broj police : 804223647
Osiguranje od odgovornosti organizatora paket aranžmana : Euroherc osiguranje d.d., Zagreb – broj police : 804223646